Obsah

Situace a základní informace

Základní parametry návrhu zůstávají stejné jako v revizi studie. Kolmá parkovací stání na jižní a severní části jsme oddělili od zeleně chodníky pro pohodlné vystupování z aut a přístupu k nim. Na západní straně jsme vegetační pás rozšířili a doplnili druhou řadu stromů. Schodiště jsme přesunuli před stromy, což nám dovolí umístit nové stromy ve stejné výšce jako stávající a také schodiště lépe využít pro případné představení sboru nebo jiné. Uprostřed schodů je navržena šikmá plocha k pohodlnějšímu průchodu. Mimo vegetačních pásů pod stromy jsou také v ploše náměstí umístěny vegetační čtverce a některé z nich jsou využity jako zasakovací plochy pomáhající s vodním režimem náměstí.

Dále budou ukázány jednak situace z projektu pro získání stavebního povolení a  jednotlivé prvky použité na náměstí a základní materiály používané v návrhu.

100%


architektonická situace

100%


koordinační situace

Hlavní použité materiály

hladká dlažba a kostky skládané organicky uvnitř čtverců

kontrast světlé a tmavé dlažby (světlá na místě radnice)

v rámci hran čtverců bude lokálně řešeno odvodněné po povrchu k vegetačním plochám vyfrézováním v kameni

pod stromy i v rámci náměstí budou trvalkové a zasakovací záhony

Černý kov na většině prvků mobiliáře

Vegetace

100%


100%


100%


Pobytové schodiště

Stupně na východní straně propojují hlavní plochu náměstí s pěší zónou. Stupně budou kamenné v celé délce. Dva páry stupňů jsou vždy spojené k sobě tak, aby bylo možné vytvořit pohodlné místo k sezení. Toho je dosaženo pomocí vloženého kamene na, který je umístěn sedák ze dřeva a černé ocelové konstrukce, vycházející z návrhu laviček.

Řez pobytovým schodištěm

Řez rampou se schodištěm v pohledu

inspirace propojení dvou stupňů dřevem

inspirace propojení dvou stupňů dřevem

možnost sedáku s a bez opěrátka

Lavičky

inspirace ukotvený dřevěných latí na sezení pomocí černé pásoviny

půdorys a pohledy na lavičku

půdorys a pohledy na lavičku s opěrátkem

Stojany na kola

velký stojan na kola inspirovaný ostatními dřevěnými prvky a systémem ze singltreku

inspirace velkého stojanu

inspirace velkého stojanu

inspirace tvaru - jenoduchá pásovina (v černém provedení)

inspirace tvaru - jenoduchá pásovina (v černém provedení)

Zastávka autobusu

inspirace zastávky - černý kov, jednoduché tvary

inspirace zastávky - černý kov, jednoduché tvary

Kašna

inspirace kamenné kašny mezi stromy

kruhová kamenná kašna

inspirace pro přítok vody

historická kašna

historická kašna

Koše a zábradlí

jednoduchý pravoúhlý koš, černý nebo cortenový

jednoduchý pravoúhlý koš, černý nebo cortenový

jednoduché černé zábradlí

jednoduché černé zábradlí

Mírové náměstí

On-line verze:

https://nmps.cityupgrade.cz

situace

materiály

City Upgrade